Maand: augustus 2014

Boekbespreking: Stephen Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Covey
Stephen Covey werd in 1932 geboren en is wereld bekend geworden met dit boek dat meer dan 25 miljoen keer verkocht is. Twee jaar geleden overleed hij na een fietsongeluk. Hij heeft negen kinderen over wie hij vele in zijn boeken vertelt.

Het is niet verwonderlijk dat dit boek van grote invloed is geweest op mijn persoonlijke ontwikkeling. In 2003 ‘ontdekte’ ik het boek en nam me voor om elke maand één van de zeven hoofdstukken grondig door te werken. De inspanning was niet zonder resultaat: ik realiseerde me dat ik zelf de regie over mijn leven in de hand kan nemen en daar zelf sturing aan kan geven. Dat klinkt nu zeer als vanzelf sprekend, maar dat was het toen om de een of andere reden niet.
Wellicht stoor je je wat aan de Amerikaanse toon van het boek, maar daar kun je makkelijk genoeg doorheen kijken.

De zeven effectieve eigenschappen zijn vertaald naar families en pubers (inclusief werkboek) en ook de achtste eigenschap is door Covey beschreven. In dit blog vertaal ik de zeven eigenschappen naar een effectief vermogensbeheer. Daarbij gaat het minder om je persoonlijke vermogens (dat doet Covey immers uitstekend) en meer om je financiële vermogen.

1. Wees proactief
Wat mij opvalt (en dat gold tot een paar jaar geleden zeker voor mijzelf!) is, dat veel mensen geen idee hebben over hoeveel geld zij maandelijks uitgeven of waaraan het geld opgaat. Bovendien heeft men geen idee hoe het met de pensioenvoorzieningen zit. Heb je een creditkaart schuld? Weet je hoeveel rente je daar betaalt?
Pro-activiteit kunt je een stap verder doorvoeren. Al jaren erger ik me aan de bemoeizucht van de Nederlandse regering, die bepaalt dat ‘we doorwerken tot we 67 jaar zijn’. Wat? Onze hele samenleving is gebrainwasht om te denken dat ‘de norm’ ineens is aangepast. Wanneer je een goed inzicht in je eigen financiële omstandigheden hebt, en je weet wat je wilt, dan bepaal je zelf wanneer je die stap maakt. In Amerika is de term ‘pretirement’ ontstaan. Hierover meer in een volgend blog.

2. Begin met het einde voor ogen
Vaak zijn we zo druk met ons werk bezig, of onze sociale netwerk of met onze hobby, dat we weinig aandacht besteden aan waarom we eigenlijk zo hard werken. Waar doen we het allemaal voor? Wat is je focus? Wat wil je bereiken?
Wil je een wereldreis maken? Wat heb je daarvoor nodig? Welke talen moet je daarvoor spreken? Hoeveel geld heb je nodig? Wil je eerder stoppen met werken? Of wil je ander werk geen doen? Of misschien voor jezelf beginnen. Wanneer je weet wat je wilt, dan kun je er naar toe werken.
Covey noemt dit de eerst schepping. Alles wat in de materiële wereld wordt verwezenlijkt, wordt eerst in je gedachten geschapen. (dat geldt zowel voor positieve dingen als voor negatieve dingen !).

3. Belangrijke zaken eerst
Het klinkt zo simpel, maar in de (financiële) praktijk is dat niet zo! Een van de vuist regels in financieel beheer is: betaal jezelf eerst. Lange tijd snapte ik niet wat daarmee bedoeld werd. Het betekent, dat je de uitkomst van de tweede eigenschap (het einddoel) concreet vertaalt. Wanneer je bijvoorbeeld met 60 met pensioen wilt, zul je daarvoor kapitaal moeten opbouwen of een passieve stroom van inkomsten moeten genereren. Je zult dus elke maand een bedrag daarvoor moeten reserveren.
Veel mensen hebben geen concreet (lange termijn), zij leggen op zij wat er over is. Als er al wat over is. Een nieuwe computer of een bankstel lijkt dan ineens belangrijk te zijn. En zo kan het gebeuren dat je je hele leven achter de financiële feiten aan loopt!

4. Denk win/win
Ook bij vermogensbeheer is het mogelijk om de win/win filosofie toe te passen. Het gaat om oplossingen waarbij alle partijen voordeel hebben. Je kunt hierbij denken aan groene investeringsfondsen, waarbij je belastingvoordeel hebt. Andere mogelijkheden zijn het werken met Lets, waarbij je goederen en diensten kunt ruilen zonder geld. Heel praktisch is ook het kopen van lokale producten (minder voedsel kilometers, ondersteuning van lokale boeren). Een goede isolatie van je huis valt bijvoorbeeld ook in deze categorie: je betaalt minder energiekosten en verbruikt daardoor minder grondstoffen.

5. Eerst begrijpen, dan pas begrepen worden
Het thema van Sint Franciscus van Assis lijkt in eerste instantie moeilijk toepasbaar op je eigen financiële situatie. Een belangrijk uitgangspunt voor het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor je financiën is, dat je begrijpt waar je mee bezig bent. Wanneer je bankproducten koopt die je niet begrijpt (Wie heeft het niet gedaan? Wij in ieder geval wel!), dan kun je niet verwachten dat het op de lange termijn bijdraagt aan je doelstellingen. Wanneer je een hypotheek afsluit die ‘goedkoper is dan de rest’, dan heeft dat een reden die je goed moet doorgronden. Voor niets gaat de zon op!

6. Synergie: creatieve samenwerking
Creatieve samenwerking vergt een open houding in een veilige omgeving. De financiële wereld is nu niet een voorbeeld van veilige omgeving. De banken realiseren zich, dat zij transparanter zullen moeten opereren om het vertrouwen van de markt te behouden. Dat is in ieder geval een kleine winst van de crisis in 2008.
Ik zie Bitcoins als een uiting om creatief samen te werken. Het peer-to-peer lending kun je ook zien als een manier om synergie te creëren. De financiering van startups via crowdfunding levert nieuwe mogelijkheden die een jaar of 15 geleden (technisch) onmogelijk waren.

7. Houd de zaag scherp
Er zijn veel manieren om bij de les te blijven. Het optimaliseren van je vermogens is een doorlopend proces. Je bent er nooit klaar mee. Voor wat betreft je geld kun je dag op eenvoudige wijze vorm geven: werk met een financiële doelstelling en een maandelijks budget. Bekijk periodiek of je je doelen bereikt en of het noodzakelijk is je levensstijl aan te passen. Hierover meer in de komende boekbespreking van Your Money Or Your Life (YMOYL) van Joe Dominguez en Vicki Robin.

Heb jij boeken die jou geholpen hebben om je vermogens optimaal te realiseren? Ik nodig je uit om het te delen en zo de zesde eigenschap te versterken! 😉

Mijn drie favoriete financiële blogs

eurodollar

In Amerika wordt veel geblogd over financiën en financiële onafhankelijkheid. Daarbij heb je verschillende categorieën: mensen schrijven werkelijk vanuit hun eigen passie met (in eerste instantie) het verlangen om hun kennis, inzichten en meningen te delen. Ik kwam bij deze blogs terecht omdat de deposito’s in Nederland sinds een jaar of drie zeer weinig rendement opleveren. De deposito’s met 4 of 5 % rente zijn in Nederland niet meer te vinden.

Via het internet kwam ik bij de indexfondsen, die relatief weinig risico met zich mee brengen en over het algemeen een redelijk rendement opleveren. Het gaat hierbij vooral om geld dat je voor een langere termijn weg zet.  In Amerika is men zeer positief over de Backrock fondsen, de Betterment en de Vanguard producten.

Het voordeel zit in twee onderdelen: in plaats van hoog gespecialiseerde analisten gebruikt men index trackers. Trackers hebben in het verleden bewezen (zonder garantie voor de toekomst?) goed te presteren. Onderzoek heeft uitgewezen, dat ongeveer 80 % van de actieve beleggingsfondsen niet zo goed presteert als indexfondsen. Een belangrijk voordeel zit echter in de kosten: de traditionele instellingen rekenden tussen de 1 en 3 % kosten terwijl de nieuw spelers op deze markt ook in Nederland, lagere kosten (onder 1 procent) kunnen berekenen, omdat er minder gehandeld wordt en de beurs niet voorspeld wordt maar gevolgd wordt.

Een van de bloggers die bijzonder open is over zijn financiële avontuur is 1500days.com. De auteur startte op 1 januari 2013 met een bedrag van 586.043 dollar en stelde zichzelf tot doel om in 1500 dagen een miljoen dollars te vergaren. In september 2017 hij 43 jaar oud en kan dan met pensioen gaan. Ondertussen gaat het allemaal bijzonder rap en heeft hij in augustus 2014 nog ‘maar’ 40.000 dollar te gaan om zijn doel te bereiken. Het is verbazingwekkend hoe hij dit doet en bovendien is het amusant om te lezen wat hij op deze reis allemaal tegen komt.

Een tweede blogger is Mr. Moneymustache. Hij vindt dat een grote ouderwetse snor er goed uitziet en heeft dat gekozen voor zijn (erg Amerikaanse) blog. Hij spreekt over badassity, wat te vertalen is met ‘een grondige lak hebben aan alle normen en waarden en een hekel hebben aan te veel te betalen’. Deze dertiger is met ‘pretirement’ en heeft voldoende passief inkomen om sinds 2005 niet meer te hoeven werken, onder andere doordat hij zeer uitgekiend leeft. Zijn blog is een heerlijke mix van stoere verhalen en bespaar tips. Hij startte in 2011 omdat hij vrienden en kennissen zag door ploeteren en continu dezelfde keuzes zag maken.

Een blog dat wellicht over z’n top heen is, maar nog steeds een goudmijn aan informatie biedt, is Get rich slowly. Sinds 2006 deelt J.D. Roth zijn zienswijzen over hoe je van je schulden af moet komen, over geld sparen en investeren. Ondertussen verzorgt een redactie team de artikelen. Binnenkort meer informatie over de 12 sleutels die J.D, Roth hanteert in de Get Rich Slowly filosofie.

Amusant is het blog van Bigguymoney, die sinds februari 2014 een enorme massa aan posts de wereld instuurt. Het geeft een kijkje in de Amerikaanse samenleving met een ontwapenende eerlijkheid over zichzelf en zijn echtgenote The Little Lady.

Omdat ik vooral Amerikaanse blogs lees, ben ik erg benieuwd naar blogs in het Nederlands die gaan over vermogens opbouw en het beter benutten van de mogelijkheden die je al hebt. Ideeën? Laten we ze delen en er allemaal rijker van worden!

Hoe maak je beter gebruik van je vermogens?

Vermogens

Uit onderzoek is bekend dat we een fractie van de capaciteit van onze hersenen gebruiken. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Op zich is het geen probleem, maar wanneer je er goed over na denkt, dan biedt het ook wel weer enorme mogelijkheden. We hebben als het ware ‘ruimte genoeg in onze hersenen’.

Een tweede punt dat ons bijzondere mogelijkheden geeft ten opzichte van tien of vijftien jaar geleden is, dat je op internet alles kunt leren. Er is geen reden meer om onwetend te zijn over welk onderwerp dan ook! Er zijn instructie filmpjes op You Tube over alle onderwerpen van hoe je groenten snijdt, in de beurs kunt investeren tot productbesprekingen van alles wat er te koop is. Daarmee is onze wereld de laatste 20 jaar fundamenteel veranderd. Mensen die met internet zijn opgegroeid kunnen zich geen voorstelling maken hoe het leven er voor die tijd uitzag.

Voor veel mensen geldt bovendien, dat de basis behoeften (veilig dak boven het hoofd, genoeg te eten etc.), verzekerd zijn en dat de doorsnee baan acht uur per dag in beslag neemt. Dat betekent dat je tijd en ruimte hebt om datgene te ontwikkelen wat je werkelijk wilt. En toch doen relatief weinig mensen dat. Hoe komt dat nu eigenlijk?

Enkele manieren om meer uit je leven te halen

1. Kies een focus. Veel mensen gaan door het leven zonder focus. Dat lijkt op zich geen probleem, want er zijn altijd andere mensen die je inzetten voor hun focus. Denk maar eens aan de organisatie waar je werkt. Die heeft een duidelijke doelstelling (aandeelhouders tevreden houden, de jaarplannen realiseren, nieuwe producten ontwikkelen, de marktleider zijn of meer aanhangers werven). In de bedrijfsplannen is vastgelegd welke kant het bedrijf opgaat en jij vervult daar een rol in. Lever je geen concrete bijdrage, dan loop je de kans dat je kunt vertrekken.

In je relatie geldt hetzelfde, hoewel het niet altijd even duidelijk is. Wanneer onze focus niet duidelijk is, wordt deze bepaald door je partner, door je familie of door je vriendengroep.

Hoe krijgt je deze focus in je leven? Een aantal stappen brengt je dichter bij je focus. Denk hierbij aan:

Zoek de rust op. Gun jezelf de tijd om eens rustig na te denken over wat je nu werkelijk wilt. Zelf wanneer je kleine kinderen hebt, is het mogelijk en belangrijk om hiervoor tijd vrij te maken. Je kunt kiezen voor vroeg in de ochtend of laat in de avond. Of je kunt een middag vrijplannen. Het kost wat moeite, maar het levert ook veel op. Ga ergens heen waar je ongestoord kunt nadenken. Dit kan een cafe zijn (waar je niemand kent) of een rustige omgeving in de natuur. Maakt het vooral niet te ingewikkeld. Verspil zo weinig mogelijk ‘reistijd’.

Geef antwoord op de vraag: Wat zou je doen wanneer er geen beperkingen zouden zijn? Stiekem hebben we allemaal een beeld van wat we graag zouden willen. Een lange reis maken, een webshop beginnen, Frans leren, financieel onafhankelijk zijn.

Schrijf het op. Het maakt niet uit of je een mind map maakt, een lijst maakt of een tekening schetst. Maak het concreet en zichtbaar. Dit helpt je voor jezelf om je dromen en wensen eens stap dichter bij de werkelijkheid te brengen.

Kies een onderwerp dat er voor jou uitspringt. Groot of klein, het maakt niet uit. Formuleer je focus via een doelstelling die je SMART formuleert: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dus niet: ik wil leren pianospelen, maar wel: ik wil het themanummer van de Titanic over drie maanden uit mijn hoofd kunnen spelen.

Beschrijf de eerste drie acties en doe de eerste vandaag.

2. Planning, planning, planning en in het moment zijn. De uitdaging bestaat daar uit om een balans te vinden tussen planning en het leven in het nu. Aan de ene kant kun je heel veel voordeel hebben van een goede planning: je krijgt meer voor elkaar en werkt gestructureerd aan het gebied dat je tot je focus gebied hebt gekozen. Tegelijkertijd is het handig op heel erg goed aanwezig te zijn in het moment. Daardoor sta je open voor ontwikkelingen die zich voordoen en die bij je einddoel passen. Zoals met veel dingen gaat het om een goede balans. Zonder doel geen doelpunt. Maar wanneer dit betekent dat je alleen maar met het bereiken van je doel bezig bent, mis je wellicht kansen die zich voordoen.

3. Sluit aan bij datgene wat je werkelijk interessant vindt. Het leven is te kort om met tegenzin naar je werk te gaan of je leven door te brengen met een partner waar je niet echt gek op bent. Ergens diep verborgen weet je eigenlijk wel of je met de juiste dingen bezig bent. Ben je bezig in de juiste functie? Eet je de juiste dingen? Gebruik je je tijd op een goede manier?

4. Voordat je dingen kunt of wilt veranderen, moet je je realiseren dat je een keuze hebt. Soms lijkt het of je geen keuze hebt. Toen ik zelf dertien jaar geleden met een vriend rond de tafel zat, hoorde ik mezelf zeggen: ‘Ja maar ik krijg nooit een andere baan’. En het ergste is, dat ik het toen zelf ook geloofde! Het heeft daarna nog twee jaar geduurd plus een fietsreis van 2.500 kilometer, voordat ik me realiseerde dat ik wel degelijk een keuze heb en dat ik de vrijheid (en het risico!) heb, om iets anders te kiezen. Wanneer ik het kan, dan kun jij het ook!

Voor welke keuzes sta jij om je vermogens beter te benutten? Maak je daarbij gebruik van een voorbeeld? Ik hoor het graag!